Kuusakosken Autopurkaamopalvelut

Hinausala SuomessaHinausala Suomessa

Ammattimainen hinaustoiminta käynnistyi Suomessa 60-luvulla autoistumisen myötä. Vielä pitkään sen jälkeenkin oli tavallisempaa turvautua naapurien, tuttujen ja muiden tielläliikkujien apuun kun auto jätti tien päälle, mutta nykyään ammattilaisten palvelut ovat helpoin ja useimmiten myös ainut turvallinen tapa ajokelvottoman auton siirtämiseksi. Nykyautoille omatoiminen hinaus aiheuttaa usein suuria vahinkoja, joten ympäri vuorokauden päivystävät hinausyritykset tarjoavat autoilijoille arvokasta apua ongelmatilanteissa.

hinausmessut

Hinausalan toimijat

Suomessa toimii satoja hinauspalveluja tarjoavia yrityksiä,  joista osalle hinaustoiminta on kuitenkin vain sivutoimista eikä välttämättä saatavalla ympäri vuorokauden. Ammattimaisista toimijoista enemmistö kuuluu myös valtakunnallisiin verkostoihin, joita maassamme toimii tällä hetkellä kolme: SOS Hinaus, Autoliitto sekä Falck. Nämä tarjoavat palvelunumeroidensa kautta palvelua koko Suomen alueella yksittäisille autoilijoille sekä solmivat sopimuksia hinauspalveluista vakuutusyhtiöiden, automaahantuojien sekä muiden suurten yritysten kanssa. Verkostoihin kuuluminen onkin yksittäisille yrittäjille usein merkittävä työnlähde, ja keino päästä osallisiksi markkinoista, joille täysin itsenäinen paikallisesti toimiva yritys ei voi päästä.

Suomen Hinausyrittäjät ry omisti vuoden 2012 alkupuolelle asti vuonna 2006 perustetun Assistance Finland Oy:n, josta sittemmin yrityskaupan myötä tuli SOS Hinaus. SOS Hinaus on osa pohjoismaista SOS International-konsernia. SOS International on Pohjoismaiden suurin hätäpalveluyritys, jonka omistavat Pohjoismaiset vakuutusyhtiöt ja jolla on toimintaa ympäri maailmaa.

Suomen Hinausyrittäjät ry:n jäsenistä suurin osa kuuluu SOS Hinaus-verkostoon, ja monet myös Autoliiton verkostoon.

hinausauto

Alalle tulon edellytykset

Hinaustoiminta on kaupallista tavarankuljetusta, jonka ammattimainen harjoittaminen lukeutuu luvanvaraisiin elinkeinoaloihin. Yrittäjäksi haluavan tulee suorittaa Liikenteen turvallisuusvirasto TraFin valvonnan alainen tavaraliikenteen yrittäjäkurssi ja suorittaa hyväksytysti TraFin järjestämä koe.

Liikenteen harjoittamista koskevan luvan myöntämisen edellytyksenä on liikenneyrittäjäkurssin hyväksytyn suorittamisen lisäksi, että hakija on hyvämaineinen, oikeustoimikelpoinen ja vakavarainen.

Hinausautonkuljettajilta vaaditaan  ajokortin lisäksi ammattipätevyyden peruskoulutuksen suorittamista, jonka pituus on iästä riippuen 140 tai 280 tuntia.

Kuljettajien, jotka ovat saaneet kuorma-auton ajo-oikeuden (C1-, C- tai CE-ajokortti) ennen 10.9.2009 , ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Kaikkien tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutusta 35 tuntia viidessä vuodessa.

Alueen markkinatilanne on kuitenkin keskeisin tekijä, jota kannattaa miettiä ennen hinausyrittäjäksi pyrkimistä. Suurin osa vuodesta on hiljaista sesonkia, jolloin uuden yrittäjän voi olla vaikea saada riittävä määrä tilauksia. Valtakunnallisiin verkostoihin pääsy voi edistää toiminnan saamista kannattavalle tasolle, mutta kaikki kolme valtakunnallista verkostoa ovat jo varsin kattavia, eikä monella alueella ole enää mahdollisuutta päästä mukaan mihinkään näistä.

Hinauspalveluiden tilaaminen ja maksu

Autoilijalle ammattimaisen hinausavun tilaaminen on paitsi helppo, usein myös ilmainen vaihtoehto. Lähes kaikkiin vakuutusyhtiöiden tarjoamiin kaskovakuutuksiin sisältyy automaattisesti autopalveluvakuutus, joka kattaa hinauksen lähimmälle asianmukaiselle korjaamolle ilman omavastuuta tai bonusmenetystä. Vaihtoehtoisesti korvataan matkan jatkamiseksi tarpeellisia toimenpiteitä, ja hinausyrittäjät tarjoavatkin näitä kattavasti. Kolaritapauksissa hinauspalvelu korvataan syyllisen osapuolen liikennevakuutuksesta, teknisen vian tai ulosajon yhteydessä hinattavan auton omasta kaskovakuutuksesta.

Uusien autojen assistance-palvelut kattavat myös hinauspalvelun, tällöin on kuitenkin yleensä edellytyksenä, että palvelu on tilattu automerkin omasta assistancepalvelu-numerosta. Vakuutusyhtiöitä hinausyrittäjät voivat laskuttaa silloinkin, kun palvelu on tilattu yrittäjältä suoraan. Siispä jos asiakkaalla on hinauspalvelun kattava vakuutus, hänen ei useimmiten tarvitse maksaa itse hinauspalvelusta ja hakea korvausta vakuutusyhtiöltä jälkikäteen, vaan hinausyrittäjä huolehtii tästä puolesta. Vahinkoilmoitus on kuitenkin hyvä aina tehdä, useissa tapauksissa se onkin välttämätön. Jos autolla ei ole hinauspalvelun kattavaa vakuutusta tai korvattavuus on epäselvä, hinauspalvelu maksetaan tavallisesti paikan päällä.

Hinausyrittäjät pystyvät usein kokemuksensa pohjalta neuvomaan eri vakuutusyhtiöiden rajoituksista ja edellytyksistä hinauspalvelun korvaamisessa, mutta epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. Ja avun matkan katketessa saa vaikkapa soittamalla paikalliselle Suomen Hinausyrittäjät ry:n jäsenelle, joiden yhteystiedot löytyvät jäsenyrittäjät –sivulta.


Yhteistyössä
SOShinaus logo
SKAL suoritealat logo
St1 logo